Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht die wordt opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw dossier bevat de gegevens die u verstrekt tijdens de intake en overige aantekeningen van mij betreffende uw gezondheidstoestand.

Op basis van het intakegesprek en de uitgevoerde onderzoeken/behandeling, maak ik een behandelplan, deze zal ik met u doornemen bij de eerstvolgende afspraak. Het behandelplan komt ook in uw medisch dossier.

 

Bij elke vervolgafspraak worden er aantekeningen gemaakt en toegevoegd in uw dossier, over het verloop en/of andere bijzonderheden gerelateerd tot uw (pijn)klacht/hulpvraag. Indien nodig pas ik het behandelplan aan en neem wederom de wijzigingen door met u, alvorens ze toe te passen.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij het van belang kan zijn aanvullende informatie op te vragen bij één van uw andere zorgverleners (bv-huisarts, fysiotherapeut) om zo tot de meest doeltreffende behandeling te komen. Dit zal echter alleen gedaan worden na uw expliciete toestemming. De verstrekte gegevens worden dan toegevoegd in uw medisch cliëntendossier.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen, alleen met uw expliciete toestemming, nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier zou gebruikt kunnen worden voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, kunnen voldoen aan de geëiste administratieve plichten (opgelegd door de overheid).

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en wederom expliciet uw toestemming vragen.

Wij (zijnde ik en eventueel andere partijen, zoals hiervoor genoemd) doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Als Register Therapeut heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in uw medisch cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, dit is overeenkomstig de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling overige natuurgeneeskunde’, of 'behandeling Shiatsu’.
 • De kosten van het consult

 

MAILINGEN EN/OF NIEUWSBRIEVEN

In de toekomst zou ik, vanuit Massagepraktijk Dongeradeel, gebruik kunnen maken van mailingen en/of nieuwsbrieven, uw emailadres zou dan in een mailingslijst gebruikt kunnen worden. Deze mailingslijst zal alleen gebruikt worden vanuit Massagepraktijk Dongeradeel.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden die gehanteerd worden door Massagepraktijk Dongeradeel, zoals vermeld op de website (veranderingen of wijzigingen voorbehouden)